Do połowy roku zrealizowano płatności na 12,44 proc. limitu, zawarto umowy lub wydano decyzje na 29,60 proc. limitu, a złożono wnioski na 43,49 proc. limitu.

Wszystkie płatności zrealizowano na kwotę 1 692 915 402,57 euro, czyli 7 285 667 718,76 zł.

Limit środków dostępnych z PROW 2014-2020 to 13 612 211 428 euro (57 129 814 719,98 zł).

Najwyższe kwoty wypłacono dotychczas na:

- Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 370 316 980,45 euro, to 27,10 proc. limitu

- Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami - 605 541 224,39 euro, czyli 30,53 proc. limitu.

Ponadto pieniądze z dostępnej puli aktualnego PROW wydano dotąd w największym stopniu na (płatności zrealizowane, w nawiasie procent wykorzystanego limitu):

·         Renty strukturalne (60,72 proc.)

·         Rolnictwo ekologiczne (21,19 proc.)

·         Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów (13,82 proc.)

·         Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (11,03 proc.)

·         Premie dla młodych rolników (10,66 proc.)

·         Tworzenie grup producentów i organizacji producentów (9,55 proc.)

·         Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (7,60 proc.)

Z tytułu „Modernizacji gospodarstw rolnych” zrealizowano płatności na 0,80 proc. dostępnego limitu (19 896 320,56 euro, czyli 84 568 266,45 zł), zawarto umowy na 21,51 proc. dostępnego limitu, złożono wnioski na 65,40 proc. limitu. Zrealizowano płatności dla 516 beneficjentów.

Dla porównania: po czterech latach realizacji poprzedniego PROW, w zbiorczym sprawozdaniu okresowym z realizacji PROW 2007-2013 sporządzonym na koniec roku 2010 podano, że zrealizowano płatności ze środków publicznych na kwotę 19 801 456 026,52 zł.

Tylko na „Modernizację gospodarstw rolnych” wydano wówczas ze środków publicznych 3 434 802 935,17 zł, zrealizowano płatności dla 26 447 beneficjentów.

Limit środków dostępnych na "Modernizację" to obecnie 10 441 475 119,71 zł, w poprzednim PROW dostępne środki na to działanie były nieco niższe, choć poprzedni budżet całego PROW był o 4 mld euro większy.

Więcej: PROW się rozpędzi? 

Będzie przyspieszenie PROW?