Dopłaty do prywatnego przechowywania to od lat prawie jedyny mechanizm regulujący upadające rynki rolne, stosowany przez Unię Europejską. Czasowe ograniczenie nadwyżek produktów na rynku ma przyczyniać się do poprawy i stabilizacji sytuacji rynkowej.

Niestety, mechanizm ten jest mało efektywny dla Polski. Jak się dowiadujemy w Agencji Rynku Rolnego, zainteresowanie uzyskaniem dopłat do przechowywania jest w naszym kraju niewielkie. Dotyczy to zarówno masła, jak i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP):

„W 2015 roku Agencja Rynku Rolnego zawarła 24 umowy, które dotyczyły 504 ton masła. Stawki dopłat zostały ustalone przez KE na poziomie 18,93 EUR/tonę masła wprowadzonego do mechanizmu oraz  0,28 EUR/tonę na dzień przechowywania w odniesieniu do okresu objętego umową.

Ponadto ARR zawarła 26 umów, które dotyczyły 592 ton OMP. Stawki dopłat ustalono na poziomie 8,86 EUR/tonę OMP wprowadzonego do mechanizmu oraz 0,16 EUR/tonę na dzień przechowywania w odniesieniu do okresu objętego umową. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2015/1851 stawki dopłat dla OMP przechowywanego 365 dni wynoszą 8,86 EUR/tonę OMP wprowadzonego do mechanizmu oraz 0,35 EUR/tonę na dzień przechowywania w odniesieniu do okresu objętego umową.”

ARR informuje też o możliwości występowania o kolejne dopłaty do przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku:

„Do 30 września 2016 r. będzie można składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W związku z pogarszającą się sytuacją cenową na rynku mleka i prognozami utrzymania się presji cenowej w odniesieniu do masła i OMP, Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wykonawczego KE dotyczącego wydłużenia terminu składania wniosków. Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP był już raz przedłużany, ostatnio do 29 lutego.”

Jak się dowiadujemy, niewielkie jest też zainteresowanie ostatnimi dopłatami do przechowywania wieprzowiny: złożono 60 wniosków, a ich składanie trwało do 27 stycznia. Przedsiębiorcy z naszego kraju chcą przechować ok. 6 tys. ton mięsa. UE ma przechować ok. 90 tys. t wieprzowiny.

W załączniku znajduje się szczegółowy podział ze względu na produkty złożonych ostatnio wniosków o dopłaty do przechowywania wieprzowiny.

ARR nie odpowiedziała na nasze pytanie, jak procentowo mają się wydatki ponoszone na przechowywanie w Polsce do wydatków unijnych – ale wiadomo, że nie uczestniczymy w podziale dostępnych na przechowywanie pieniędzy w znaczący sposób: niedawno Ministerstwo Rolnictwa podało, że „dotychczas w Polsce przedsiębiorcy w niewielkim stopniu korzystali z dopłat do prywatnego przechowywania masła i OMP (na poziomie 1,2% i 0,4% ogółem produktów skierowanych do magazynów w UE odpowiednio dla OMP i masła)”.

Podobnie wygląda to dla wieprzowiny: mechanizmem dopłat do prywatnego przechowywania w Polsce od naszego przystąpienia do UE do końca grudnia 2015 r. objęto 22,3 tys. ton mięsa wieprzowego, wydatkując na ten cel ogółem 31,6 mln zł (w latach 2008, 2011 i 2015).