Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie terminów zgłoszeń do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Z powodu przeciążenia sieci internetowej w czasie obowiązującej kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, rolnicy mają bowiem problemy z przesyłaniem wymaganych danych, dotyczących stad.


Samorząd obawia się, że producenci zwierząt mogą mieć trudności z terminowym przesyłaniem danych do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Wiele gospodarstw w kraju nie ma bowiem jeszcze dostępu do szerokopasmowego internetu. W efekcie mają kłopoty z logowaniem do systemu i utrzymaniem transmisji danych. Tymczasem hodowcy zobligowani są ustawowo do zgłaszania wszelkich zdarzeń w stadach w terminie 7 dni. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie skutkować może przykrymi sankcjami, jak kara nałożona przez inspekcję weterynaryjną, czy obniżenie dopłat bezpośrednich.


„Problem ten dotyczy szczególnie gospodarstw prowadzących chów świń z terenów objętych ASF, oczekujących na informacje od służb weterynaryjnych o wynikach badań laboratoryjnych i otrzymanie świadectwa zdrowia w celu ich przemieszczania.” – czytamy we wniosku KRIR.


Stan epidemii i tak zdestabilizował już rolnictwo i utrudnił normalną działalność hodowcom i producentom, a także branży przetwórczej – uważają samorządowcy. Należy się tez spodziewać ograniczeń w dostępie do „piwetów” i w funkcjonowaniu laboratoriów. W tej sytuacji zasadne więc będzie wydłużenie terminów zgłoszeń do systemu monitorowania stad do 15 dni, tak jak przewidziano to we wcześniejszej wersji przepisów.