Przeciętny dochód prezes GUS ogłasza na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529). Robi to nie później niż do 23 września. Ponieważ w tym roku dzień ten przypadał w sobotę, obwieszczenie ukazało się w ostatnim dniu roboczym przed 23 września, tj. w piątek 22 września.

„Ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł” - podano.

To znaczny skok w stosunku do ubiegłego roku: w 2015 r. przeciętny dochód wynosił tylko 1975 zł.

Trudniej więc będzie otrzymać zasiłki rodzinne i stypendia, a także uzyskać świadczenie 500 plus dla pierwszego dziecka. Przypomnijmy, że jeśli wnioski o świadczenie 500 plus na nowy okres zostaną złożone do końca września, świadczenie za październik może być wypłacone do końca listopada.

Więcej: Nowe 500 plus dla rolnika miesiąc później 

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.  wynosił 2506  zł, a w 2013 r.  - 2869 zł.

Wcześniej GUS podawał, że realny wzrost dochodów z indywidualnego gospodarstwa rolnego to w 2016 roku 6 proc.

Więcej: W 2016 r. rolnik nadal najbiedniejszy w kraju - ratuje go 500 +