Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa w odpowiedzi na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Norberta Kaczmarczyka, w ostatnich latach nastąpił duży spadek liczebności młynów o zdolności przemiału do 30 ton na dobę (z 250 w 2000 r., do około 55 w 2014 r., liczba jednostek ze zdolnością przemiału powyżej 100 t na dobę zmalała w tym okresie o 10 proc.). W małych młynach dominują mąki specjalne, w tym razowe, a duże wytwarzają mąki podstawowe, dominujące na rynku.

W 2015 r. umocniła się pozycja młynów średniej wielkości (przybyło 6 takich podmiotów, jest ich 30).

Zgodnie z analizą IERiGŻ w latach 2010-2015 w przemyśle młynarskim nie wystąpiły oznaki koncentracji, udział trzech największych producentów w przychodach branży wynosi blisko 35-40 proc.

Przemiał przemysłowy (tj. w firmach zatrudniających ponad 9 osób) był względnie stabilny w latach 2010-2013, wahał się od 3,40 do 3,45 mln t zbóż rocznie, w ostatnich latach wzrósł do 3,6-3,7 mln t. Jak zauważa ministerstwo, zwiększeniu przemiału sprzyja spadek cen surowca.

Zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych młynów przemysłowych potwierdza większa produkcja mąk – w 2016 wg szacunków IUNG wyniosła 2,6 mln t, o około 9 proc. więcej niż w 2010 r.

Ministerstwo podkreśla, że w przetwórstwie zbóż kolejny rok trwa ożywienie inwestycyjne. W 2016 roku poniesiono o ponad 1/5 większe nakłady inwestycyjne niż w roku poprzednim.

W ubiegłym roku wynik finansowy każdego działu z zakresu przetwórstwa zbóż był dodatni. „Rentowność netto przedsiębiorstw z poszczególnych branż była wysoka, a w branży piekarskiej, pieczywa cukierniczego i makaronowej większa od średniej w przemyśle spożywczym. W dwóch pozostałych branżach (młynarskiej i paszowej) była zadowalająca, gdyż przekraczała 4 proc. przychodów. W porównaniu z 2015 r. poprawiła się rentowność sprzedaży przede wszystkim w branży piekarskiej o 3,9 proc., ale również w produkcji pasz i pieczywa cukierniczego odpowiednio o 1 proc. i 0,7 proc.” – podaje minister w odpowiedzi na interpelację.