Puda, pytany w TVP1, jak środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą być wykorzystanie w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wskazał, że z puli ok. 24 mld euro przewidzianych w KPO blisko 20 proc., czyli 5 mld euro może być przeznaczone na szereg działań poprawiających warunki życie na obszarach wiejskich przez wzmocnienie sektora rolno-spożywczego.

- Z tych pieniędzy będzie można sfinansować inwestycje w zakresie infrastruktury, internetu, cyfryzacji szkół oraz rozwoju krótkich łańcuchów dostaw ze wsparciem przetwórstwa rolno-spożywczego - mówił szef resortu rolnictwa.

Dodał, że fundusze będą mogły być przeznaczane na przedsięwzięcia związane m.in. z gospodarką ściekową czy wsparciem rolnictwa na obszarach górskich. - Te pieniądze posłużą również powstawaniu i modernizacji nowoczesnych laboratoriów oraz tworzeniu e-usług w rolnictwie - wskazał szef resortu rolnictwa.

Inne działania na obszarach wiejskich, jak powiedział Puda, mogą dotyczyć np. termomodernizacji budynków, odbudowy sektora turystycznego, inwestycji w odnawialne źródła energii czy poprawy mobilności poprzez uruchomienie połączeń autobusowych, "z których wiele było w minionych latach likwidowanych".

- Chcemy też włączyć w obecnie projektowaną część pożyczkową KPO działania inwestycyjne na obszarach wiejskich w sektorze rolno-spożywczym - zaznaczył Grzegorz Puda. Podkreślił, że w szczególności planowane jest "dodanie działań inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych oraz z zakresu retencji wodnej".

Minister zastrzegł, że wszystkie te inwestycje będą wymagały uzgodnień z KE i uzyskania jej akceptacji. - Nasze ministerstwo bierze udział w dialogu technicznym z KE - wyjaśnił.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

Z RRF do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.