Z początkiem tego miesiąca rusza pilotaż ww. projektu. Jak już o tym pisaliśmy, jednym z podstawnych elementów funkcjonowania Platformy Żywnościowej będzie sieć profesjonalnych magazynów autoryzowanych, zorganizowana na zasadach określonych przez Towarową Giełdę Energii. Chodzi o zapewnienie możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie.

Rola magazynów autoryzowanych jest kluczowa dla funkcjonowania RTRS, gdyż wyłącznie towar składowany w takich miejscach będzie mógł być przedmiotem obrotu na tym rynku. Uczestnictwo magazynów w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniej autoryzacji i zawarcia z Giełdą stosownej umowy w uproszczonym trybie na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Jak poinformował Jacek Ostas z Biura Strategii i Projektów TGE S.A., na dzień 26 lutego do systemu zgłosiło się łącznie 16 magazynów, z czego 15 tzw. dużych, czyli tych, które chcą odpłatnie świadczyć usługę przechowywania ziarna, oraz 1 mniejszy, czyli nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje. Jeden z tych większych - Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. właśnie – jako pierwszy – uzyskał wymaganą akredytację.

- Informację o tym, jakie kolejne firmy uzyskały status magazynu autoryzowanego – będzie można już niebawem znaleźć na stronie internetowej TGE. Będzie tam umieszczona mapka Polski z zaznaczonymi lokalizacjami takich magazynów – dodał Jacek Ostas.

Transakcje na Giełdzie – jak już o tym również pisaliśmy – może zawierać jej Członek. W imieniu autoryzowanych magazynów będą to czyniły biura maklerskie, które taki status mają. Jak wynika z informacji podanych przez TGE, jak dotychczas do współpracy zgłosiły się trzy takie instytucje: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Noble Securities S.A. i PGE Dom Maklerski S.A.

Na początek Platforma Żywnościowa obejmie tzw. transakcje spotowe na pszenicy ze zbiorów 2019 r., a w dalszej perspektywie także transakcje terminowe. Rozszerzeniu ma także ulec zakres notowanych produktów, m.in. o kukurydzę, rzepak, koncentrat jabłkowy, cukier czy mleko w proszku.

W trakcie spotkania przybliżającego zasady funkcjonowania Platformy, zorganizowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych 26 lutego br., Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że Platforma Żywnościowa stanowi jeden z etapów budowania rynku rolnego w Polsce. Kolejnym – jak podkreślił - będzie uruchomienie dwóch państwowych terminali zbożowych w portach.

- Państwo zapewni w ten sposób perfekcyjną obsługę obrotu statkami, a producenci poprzez gromadzenie zboża w elewatorze portowym uzyskają usługę publiczną w postaci błyskawicznego załadowania statku. Pozwoli to także na szybkie reagowanie na import dużo tańszego zboża z innych kierunków – zaznaczył minister Ardanowski na konferencji.

Projekt Platformy Żywnościowej powstał z inicjatywy resortu rolnictwa w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Koordynatorem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.