- Dzisiaj podjęliśmy bardzo ważny temat wykluczenia komunikacyjnego i kwestii korzystania z usług społecznych przez ludzi młodych z terenów wiejskich. (...) Rozpoczął się rok akademicki i rok szkolny. Osoby z terenów wiejskich oraz organizacje młodzieżowe sygnalizowały, żeby tym tematem się zająć i tak też uczyniliśmy - powiedział po zakończeniu posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Młodzieży doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki.

Wyjaśnił, że prelegentami na posiedzeniu byli m.in. dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur oraz Łukasz Komorowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Rzepecki zaznaczył, że temat podczas posiedzenia nie został wyczerpany do końca i członkowie rady będą jeszcze wypracowywać kolejne rozwiązania w tym obszarze. Dodał, że rekomendacje zostaną przekazane zarówno do prezydenta Andrzeja Dudy, jak i Ministerstwa Infrastruktury.

- Dzisiejsze posiedzenie dotknęło problemu, z którym codziennie borykają się setki tysięcy młodych ludzi spoza wielkich miast - podkreślił Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej.

Wskazał, że wykluczenie komunikacyjne z jednej strony objawia się brakiem dostępu do transportu, brakiem możliwości dojazdu do miejscowości gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej. Ma to, jak ocenił, kluczowy wpływ na ograniczenie dostępu do usług społecznych, edukacji czy też do wysokiej jakości miejsc pracy.

- Niemniej ważny w dzisiejszych czasach jest utrudniony dostęp do internetu na obszarach wiejskich. Pandemia koronawirusa i związana z tym nauka i praca zdalna pokazała, że bariera w dostępie do szerokopasmowego internetu często powoduje uniemożliwienie wykonywania obowiązków zawodowych czy tez uczęszczania do szkoły - tłumaczył.

Trzy rekomendacje w sprawie wykluczenia komunikacyjne na wsi?

Przedstawił trzy główne rekomendacje w tym obszarze. Pierwszą jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnych środków transportu w samorządach lokalnych i konkretny program rządowy wspierający samorządy w tym aspekcie.

Druga rekomendacja dotyczyła rozwoju sieci internetu, również satelitarnego, na bazie organizacji samorządowych, OSP, lokalnych świetlic, parafii, domów kultury, gdzie "mieszkańcy w czasach utrudnionego dostępu do internetu, mieliby dostęp do internetu satelitarnego z dostępem do alternatywnego, niezależnego źródła energii, co gwarantowałoby nie tylko możliwość pracy, ale również poczucie większego bezpieczeństwa".

Element trzeci to natomiast wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych działających na obszarach wiejskich.

- Wszelkie badania pokazują, że dostęp do usług społecznych, ale też zrzeszanie się młodych osób w organizacjach pozarządowych na obszarach wiejskich jest dużo trudniejsze niż w dużych ośrodkach miejskich. Pomóc w tym mógłby dedykowany program dla organizacji i grup z obszarów wiejskich prosty we wnioskowaniu, prosty w realizacji i prosty w rozliczaniu, a także zapewnienie w ramach już występujących programów i działań dedykowanej puli środków właśnie dla tych organizacji lokalnych - zakończył.

Sylwia Łyskawka, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej podczas briefingu zwróciła uwagę, że podczas posiedzenia poruszano także kwestię zmian klimatu i tego, jak wpływa na wykluczenie komunikacyjne. Wśród omawianych tematów znalazła się elektromobilność oraz polityka europejska, a w tym Zielony Ład oraz pakiet Fit for 55.

Głos na briefingu zabrał także Konrad Gwóźdż z Ludowych Zespołów Sportowych, który podkreślił, że mieszkańcy terenów wiejskich nie maja takiego samego dostępu do infrastruktury sportowej jak mieszkańcy miast. Jak tłumaczył, aby temu zaradzić administracja rządowa oraz samorządowa musi wspólnie zadziałać w celu budowania gminnych ośrodków czy centrów sportowych.

Drugim elementem, który wskazał, jest brak kadry infrastruktury trenerskiej.

- Jeśli chcemy, żeby młodzież i dzieci z terenów wiejskich tak samo dobrze profesjonalizowały się w dyscyplinach sportowych musimy zadbać o kadrę trenerską - dodał.