- Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w gminach wiejskich wynosi 1 mln 403 tys., a w gminach miejsko-wiejskich 977 tys., a więc jest to prawie 2,5 mln dzieci wiejskich korzystających z tego programu, a w całości uczestniczy 4 mln. Środki, które zostały wydatkowane na ten program, to jest prawie 20 mld zł - powiedziała Rafalska.

Według niej jasno widać, że znacząca część tych pieniędzy trafia na polską wieś. Minister mówiła także o zmianach w wysokości emerytur rolniczych.

- Z kluczowych działań warto powiedzieć też o tym, że podniesienie minimalnej emerytury do tysiąca złotych dotyczyło nie tylko powszechnego systemu ubezpieczeniowego, ale też systemu rolniczego ubezpieczenia społecznego i tam znaczna część, bo ponad 90 proc. wszystkich uprawnionych z tego skorzystała, ponieważ te świadczenia były zawsze zdecydowanie niższe niż w świadczeniu powszechnym - wskazała minister.

Spotkanie zostało zorganizowane przez władze gminy Bogdaniec i powiatu gorzowskiego. Jego pomysłodawcą była wójt Bogdańca Krystyna Pławska. Oprócz sołtysów brali w nim udział radni gminni i powiatowi oraz urzędnicy wojewody.

Pławska wyjaśniła, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnych społeczności dopytujących m.in. o zmiany w prawie wodnym, zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) czy zasady ubiegania się o pomoc w remontach dróg lokalnych.

- Spotkanie ma odpowiedzieć na wiele wątpliwości związanych z powstaniem nowych działań, takich jak Wody Polskie czy też KOWR. Potrzeba jego organizacji wyniknęła wprost ze spotkań mieszkańców mojej gminy - dodała Pławska.

- Chcemy posłuchać tych wszystkich uwag, spostrzeżeń, które mają sołtysi. Oczywiście zrobimy też podsumowanie w przyszłym roku tych spotkań, które mam nadzieję odbędziemy w całym województwie - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Według wojewody sołtysi pełnią bardzo ważną rolę w społecznościach lokalnych i samorządzie. "Bo to są ludzie, którzy reprezentują jednostki pomocnicze samorządu, te najmniejsze jednostki samorządu, ale bardzo ważne. Znają problemy te wszystkie, które dotyczą tych jednostek od podstaw (…). Chcemy poznać ich problemy, posłuchać tego, co mają nam do przekazania. Chcemy przekazać też wszystkie informacje, które dotyczą zbiorowych potrzeb tych najmniejszych jednostek pomocniczych" - zaznaczył Dajczak.

Minister Rafalska zapoznała się także z zaawansowaniem prac przy adaptacji byłego budynku szkolnego we wsi Krzyszczynka na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Gmina Bogdaniec na jego utworzenie uzyskała wsparcie z resortu rodziny. Placówka ma powstać jeszcze w tym roku. Na jej otwarcie czeka ponad 20 niepełnosprawnych osób.