Agencja badawcza Martin & Jacob opublikowała wyniki badania „Bank Najlepszy dla Rolnika”. Kto wygrał? Pierwsze miejsce zajął Bank BGŻ BNP Paribas, na podium znalazły się jeszcze Bank Spółdzielczy (grupa BPS lub SGB) i Bank BZ WBK.

W pierwszej dziesiątce były następujące banki: Credit Agricole, Bank Millennium, Bank Pekao/ UniCredito, PKO Bank Polski, Bank Pocztowy, pozostałe Banki Spółdzielcze, SKOK.

Banki biorące udział w rankingu były oceniane przez 1200 rolników w czterech kategoriach: ocena oferty bankowej, jakość obsługi, warunki lokalowe oraz opinia o banku. W sumie respondenci poddali ocenie 26 elementów w 26 bankach.

- Rolnik dla bankowości staje się dzisiaj bardziej łakomym kąskiem. To nie wynika tylko z faktu, że dysponuje pokaźnymi aktywami, które dla wielu instytucji stanowią swego rodzaju zabezpieczenie współpracy. Ale też w kontekście wzrostu ceny ziemi, również i tego, że by się rozwijać potrzebuje inwestować, dlatego potrzebuje finansowania. Rolnik staje się po prostu istotnym graczem na tej scenie bankowej. Banki potrzebują ten rynek penetrować, bo mocno rozwinęły rynek konsumencki, a sektor rolny, poza Bankami Spółdzielczymi, które rdzennie wywodzą się z tradycji rolniczej, był zaniedbany – mówił podczas spotkania prasowego Marcin Chrobot, prezes Martin & Jacob. Teraz to się powoli zmienia. Dlatego agencja zdecydowała się na takie badania i będzie je powtarzać cyklicznie w następnych latach.

– Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że rolnicy oczekują od banków przede wszystkim szybkich decyzji kredytowych, ale też dostępu do bankowości internetowej, która – jak się okazuje – również na wsi jest dziś bardziej istotna niż bliskość tradycyjnej placówki – mówi dr Aneta Uss-Lik z firmy Martin & Jacob. Dodaje, iż współcześni rolnicy oceniają atrakcyjność banków także przez pryzmat wysokości udzielonego kredytu. Wyniki badania to wskazówka, na które elementy należy stawiać, by przyciągnąć do siebie takich klientów.

– O tym, że walka była bardzo wyrównana, świadczy fakt, że dystans między czołówką a pozostałymi bankami nie był duży. Wysokie oceny uzyskały też m.in. takie banki jak: Credit Agricole, Bank Millennium czy Pekao S.A. – komentuje dr Aneta Uss-Lik.

Pokazuje to, że coraz bardziej w tym sektorze wzrasta rola banków komercyjnych, które szukają rolnika – dobrego klienta. Z kolei te banki związane od lat z branżą, trochę przespały wykorzystanie swoich możliwości i nie do końca doceniły jak cennym klientem dla nich jest właśnie rolnik (bardziej skupili się na tzw. miejskim kliencie).

Czerwoną kartkę rolnicy wystawili bankom za niewystarczającą ich zdaniem wiedzę rolniczą doradców bankowych, za słabe wsparcie banku w znalezieniu partnerów biznesowych i za brak stanowisk do obsługi Agro.

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie i grudniu 2015 r. Wzięło w nim udział 1200 pełnoletnich rolników posiadających produkty bankowe, którzy ocenili 26 banków w czterech kategoriach.

Badanie zostało zrealizowane przy użyciu metody ilościowej (technika CAWI) i jakościowej (czaty z rolnikami). W pierwszej kolejności respondenci mieli wskazać te elementy w ramach standardowo wybranych obszarów do badania bankowości, które są według nich istotne. W badaniach ilościowych rolnicy oceniali wyróżnione wcześniej elementy. Skala ocen, jaką posługiwali się respondenci, to od 1 do 10, gdzie 1 była oceną najniższą, a 10 była przyznawana tym elementom, które zostały najlepiej ocenione.