Rada Dialogu Społecznego (RDS) przekazała na swojej stronie internetowej, że podczas posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, "dyskutowano nad stanowiskiem strony społecznej w sprawie rosnących cen drewna w Polsce".

"Strona społeczna wskazuje, że konieczna jest pilna modyfikacja zasad sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, gdyż obecnie obowiązujące nie zostały uzgodnione z polskimi przedsiębiorcami i nie odpowiadają potrzebom rynku. Zmiany te powinny zostać skonsultowane z przedstawicielami rynku i wprowadzone niezwłocznie, aby mogły obowiązywać jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na II półrocze 2022 r." - czytamy w komunikacie RDS zamieszczonym po posiedzeniu zespołu.

W komunikacie podkreślono również potrzebę prowadzenia stałego i konstruktywnego dialogu pomiędzy Lasami Państwowymi, przemysłem drzewnym i Ministerstwami Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju i Technologii, który pozwoli wypracować systemowe i optymalne dla polskiej gospodarki zasady gospodarowania cennym surowcem należącym do Skarbu Państwa.

W posiedzeniu zespołu, które odbyło się 18 lutego br., udział wzięli m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju.

Lasy Państwowe wprowadziły nowe zasady sprzedaży drewna na rok 2022. Jedną z głównych zmian jest dwukrotny - w miejsce odbywanego raz na rok - przetarg w Portalu Leśno-Drzewnym. Zdaniem LP, pozwoli to lepiej dopasować warunki umów do bieżącej sytuacji, m.in. korygować ceny. Zgodnie z nowymi zasadami w br. ilość drewna nabywana na Portalu przez klientów z historią zakupu spadnie z 80 do 70 proc. Pozostała pula, czyli 30 proc. zostanie skierowane na aukcje.

W Portalu Leśno-Drzewnym i na aukcjach Lasy Państwowe zamierzają w tym roku zaoferować 32,2 mln metrów sześciennych drewna.

W ubiegłym roku przedstawiciele przemysłu drzewnego uznali, że zaproponowany przez Lasy Państwowe system sprzedaży drewna na 2022 r. to katastrofa i pogłębi problemy polskiego przemysłu drzewnego. Branża krytykuje m.in. zmianę udziału drewna, jakie jest kupowane przez przemysł na Portalu Leśno-Drzewnym i na aukcjach.