Jak czytamy na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa udzieliło odpowiedzi na wniosek izb rolniczych dotyczący uruchomienia preferencyjnej linii kredytowej dla mikro i średnich przedsiębiorstw, prowadzących w ramach kodów PKD 46.2 - Sprzedaż hurtową płodów rolnych i żywych zwierząt. Resort zwraca uwagę, że podmioty takie mają już możliwość skorzystania z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Dla kogo pomoc?

Ministerstwo odpowiedziało KRIR, że "zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jest przewidziana możliwość udzielenia pomocy podmiotowi m.in. prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:

a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub
b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności."

Kredyt na 2 procent

Pomoc jak wyjaśnia MRiRW: "polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych podmiotowi do dnia 15 października 2023 r. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2 proc."

Z odpowiedzi ministerstwa nie wynika, by rząd planował uruchomienie innych mechanizmów wsparcia dla mikro i średnich przedsiębiorstw z sektora rolnego.