Uruchomienie naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstw” jest planowane w I kwartale 2017 roku. Potwierdził to wiceminister Ryszard Zarudzki podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Planowane uruchomienie naborów – I kwartał 2017 r. Dlaczego tak późno? A akredytacja? To nowe działanie – tłumaczył wiceminister. - Naprawdę to była jedna z pierwszych rzeczy, którą próbowaliśmy uruchomić przez Ministerstwo Finansów, bo dla działań, które są kontynuacją nie ma potrzeby zewnętrznej akredytacji. Dla nowych działań, a to jest nowe, zatem musi być akredytacja zewnętrzna. Nic teraz na to nie poradzę. Nie wiem, jak można było wcześniej przyśpieszyć, żeby to nie było aż tak późno.

Przypomnijmy, że nabór na to działanie był zapowiadany jeszcze we wrześniu 2015 roku.

Więcej:  „Restrukturyzacja małych gospodarstw” we wrześniu

O opóźnieniu pisaliśmy wielokrotnie:

Więcej: „Restrukturyzacji małych gospodarstw” w tym roku nie będzie?

Wiceminister przypomniał zasady udzielania pomocy:

- Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację małych gospodarstw, inwestycje w kierunku produkcji żywnościowej, nieżywnościowej, przygotowanie do – to istotne – sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności. Wsparcie kierowane jest do małych gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro. Ma formę premii w wysokości 60 tys. zł. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie biznesplanu, który powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji. Wskazywanie dobrych przykładów w tym zakresie jest zadaniem doradztwa oraz izb rolniczych.

I chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich chciał zmiany kryteriów przyznawania pomocy, aby nie tylko rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogli o nią występować, to rozszerzenie liczby beneficjentów wydaje się wątpliwe.

Więcej: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” nie tylko dla ubezpieczonych w KRUS?

Pieniędzy jest tak mało, że raczej trzeba się spodziewać, że będzie to pomoc dla autorów „dobrych przykładów”, niż dla wszystkich potrzebujących.

- Zakłada się, że pomoc otrzyma prawie 60 tys. gospodarstw – mówił wiceminister. - A małych gospodarstw i średnich gospodarstw mamy 600 tys. Co mam powiedzieć 540 tys. małych i średnich gospodarstw, które chciałyby z tego skorzystać? Mam pieniędzy dla 60 tys. Zatem mogę też od razu powiedzieć: nie dla wszystkich. To tylko pokazanie drogi rozwojowej. Trzeba przeprowadzić dywersyfikację w 16 województwach, pokazać dobre przykłady. Jeszcze raz chcę podkreślić – nie ma możliwości, żeby zabezpieczyć wszystkich ze względu na zasoby finansowe. Bardzo chciałbym, żeby było dla 200 tys. Ale na dzień dzisiejszy proszę mi wskazać skąd mam zabrać, żeby tutaj przerzucić te środki.

Budżet na to działanie wynosi 3,7 mld zł.

Więcej: MRiRW: 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw