Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czerwcu tego roku wiceminister Rafał Romanowski poinformował, że ministerstwo pracuje nad projektem restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw, który przewiduje cztery formy pomocy:

  • kredyt preferencyjny na spłatę zadłużenia
  • pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych
  • udzielenie przez KOWR gwarancji spłaty kredytów restrukturyzacyjnych
  • przejęcie zadłużenia przez KOWR.

Więcej: Są założenia projektu restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw

Czy coś nowego wiadomo w tej sprawie? Czy projekt jest gotowy, jeśli nie - kiedy będzie? – zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa. Jak wynika z odpowiedzi, niewiele się przez te blisko trzy miesiące zmieniło. Prace są nadal w toku, ich końca nie widać, a  MRiRW najwyraźniej znajduje się w punkcie wyjścia, który leży jeszcze w 2014 roku - bo z odpowiedzi wynika, że nie wyszło poza poznanie unijnych podstaw prawnych z 2014 r. „Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne w zakresie opracowania podstawy prawnej do uruchomienia pomocy dla producentów rolnych, którzy mają problemy ze spłatą zobowiązań, zgodnej z Wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1)” – tylko tyle wiadomo po trzech miesiącach o projekcie, który wiceminister Romanowski zapowiadał, jako bliski: „Zakładany cel wprowadzenia ustawy to zakończenie br.”