W końcu września minister finansów zwrócił się do rolników w poszukiwaniu niezapłaconego podatku VAT od paliwa.

Poprosiliśmy Ministerstwo Finansów o wyjaśnienie tej sytuacji.

Dlaczego minister finansów zdecydował się wysłać takie pismo właśnie do rolników? Czy podobne skierowano do innych środowisk, np. prowadzących działalność przewozową, transportową? Czy rolnikom udowodniono w latach poprzednich działalność przestępczą polegającą na umożliwianiu innym unikania płacenia VAT? Czy im udowodniono przestępstwo, czy też raczej oni nie udowodnili niewinności?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że „informacja została opracowana na bazie pisma skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych i Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Poinformowano w nim o konsekwencjach zakupu paliwa z nielegalnych źródeł. Należy tu wskazać, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami, które przyjmują często formę zorganizowaną. Wprowadzane są kolejne instrumenty mające na celu ograniczenie tego procederu, zarówno poprzez wzmożenie działań kontrolnych, jak również poprzez rozwiązania legislacyjne, np. podwyższenie od 1 lipca 2015 r. minimalnej i maksymalnej wysokości kaucji gwarancyjnej w obrocie paliwami (instytucja kaucji gwarancyjnej stanowi jedną z przesłanek zwalniających nabywcę m.in. paliwa od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe sprzedawcy).

W związku z tym, że nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy nieświadomi uczestnictwa w takim procederze, zdecydowano o  ostrzeżeniu ich przed negatywnymi konsekwencjami zakupu paliwa z nielegalnych źródeł (w zakresie podatku VAT może to być np. nałożenie na nabywcę odpowiedzialności podatkowej za podatek niezapłacony przez sprzedawcę paliwa). Potrzeba szczególnego uwrażliwienia na te problemy środowiska rolniczego oraz wskazania sposobów uchronienia się przed negatywnym konsekwencjami wynikała z faktu, że w zakresie podatku od towarów i usług gros rolników może być objętych szczególną procedurą dotyczącą rolników ryczałtowych, w ramach której korzystają oni ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych i usług rolniczych, są zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. W związku z tym, że rolnicy ryczałtowi mają do minimum ograniczone obowiązki w zakresie podatku VAT oraz kontakty z administracją podatkową, w ocenie Ministerstwa Finansów, zasadne było upowszechnienie tych wyjaśnień.

Zamieszczone na stronie internetowej MF informacje o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta, zachowują aktualność (w zakresie zagrożeń zakupu paliwa od oszustów oraz sposobów zabezpieczenia się przez negatywnymi konsekwencjami) w odniesieniu do wszystkich podatników kupujących paliwa.”