Sejm uchwalił ustawę 9 maja. Do Senatu została ona przekazana dzień później – 10 maja br. Tego samego dnia została też przekazana do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Posiedzenie tych komisji odbyło się dzień później – 11 maja. Tego samego dnia została uchwalona przez Senat.

Czym jest Fundusz Ochrony Rolnictwa?

Projekt ustawy zakłada utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie upoważniony do dysponowania środkami funduszu, a także będzie zapewniał obsługę prawną i techniczno-biurową funduszu, ustalał plan finansowy funduszu oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji.

Skąd pieniądze?

Do wpłat na fundusz w wysokości 0,125 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne od producentów rolnych w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. – Oznacza to, że obowiązane do wpłacania należności na rachunek funduszu będą pierwsze podmioty skupujące produkty rolne – mówił w Sejmie Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwia, podczas prezentowania założeń nowego prawa. To oznacza, że branża rolna sama zrzuci się na fundusz, z którego następnie rolnicy mają otrzymywać rekompensaty w przypadku, gdyby jakiś podmiot skupowy nie zapłacił rolnikom za sprzedane płody rolne (...).