Ustawa pozwalająca rolnikom na sprzedaż bezpośrednią artykułów wytworzonych we własnym gospodarstwie czeka już tylko na podpis prezydenta. 

Doczekaliśmy się wyjaśnienia przez Ministerstwo Rolnictwa, jakich skutków spodziewa się po tej ustawie. - Jakie wpływy z tytułu tego podatku są spodziewane? – pytaliśmy. - Jakiego rozkwitu sprzedaży bezpośredniej spodziewa się MRiRW i jakie korzyści dla rolników widzi? Jaki będzie okres rozliczeniowy tego podatku, czy można korzystać z ulg dla płatników podatku dochodowego (np. rodzinnej), czy od sumy przychodu za cały okres rozliczeniowy będzie można odjąć składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną, darowizny?

Rolnik może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtowej – w okresach kwartalnych lub miesięcznych. Może też skorzystać z kwoty wolnej od podatku i wszelkich ulg podatkowych – wynika z udzielonej odpowiedzi. Poniżej całość wyjaśnień MRiRW.

O zasadach dotyczących ewidencji sprzedaży już informowaliśmy.