Tę sprawę opisujemy od lat – najpierw rolnik w ogóle nie mógł występować o zasiłek opiekuńczy, potem wprawdzie formalnie umożliwiono to, ale za cenę rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS.

Swoje pytanie do rządu, postawione podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, a związane z tym problemem, poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD określił jako „stałe”.

- Wprowadzono możliwość otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego przez rolników – przypomniał poseł, na czym polega problem. - Rolnicy ubezpieczeni w KRUS muszą jednak złożyć stosowne oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. A więc zdaniem Centrali KRUS nie mają oni podstaw do ubezpieczenia w KRUS. Po prostu powstał pat. Pani minister, kiedy pytałem o to ostatnio, powiedzmy, że dwa miesiące temu, informowała, że rząd pracuje nad stosowną zmianą, która pozwoli na korzystanie z tego specjalnego zasiłku opiekuńczego właśnie przez rolników ubezpieczonych w KRUS. Na jakim etapie prac jest ta nowelizacja? Czemu to tak długo trwa, skoro problem jest zdiagnozowany i wszyscy jesteśmy zgodni, że tutaj w trakcie prac – to był chyba poselski projekt, jeśli pamięć mnie nie myli – popełniliśmy po prostu błąd i trzeba go naprawić? W związku z powyższym pytam: Kiedy go naprawimy?

Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn zgodziła się z posłem.

- Rzeczywiście sytuacja prawna utrudnia pobieranie tego świadczenia przez rolników - stwierdziła. Mówiłam, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z ministerstwem rolnictwa przygotowało projekt, natomiast ostatecznie ten projekt znalazł się w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Senacie i jest już po pierwszym czytaniu. Nie umiem dokładnie sprecyzować jego dzisiejszego stanu, ale z całą pewnością odnosi się do tych kwestii, które utrudniają korzystanie ze specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na wspomniane oświadczenie. W tym projekcie zawiera się następujące zmiany. Otóż wszyscy ci ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którzy są uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna, będą sami opłacać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i będą tym samym uprawnieni do korzystania z tych świadczeń. Jednocześnie to oświadczenie zmieni swoją zawartość i będzie musiało wyglądać troszkę inaczej.