Rolnicy chcą rozwijać gospodarstwa, uwzględniają przy tym wahania na rynku – mówi Artur Markowski, dyrektor regionalny ds. korporacyjnych, ING Bank Śląski SA. ING Bank Śląski S.A. w 2010 roku przygotował ofertę kredytową dla rolników, obecnie zmodyfikowaną – rozszerzono ją i zmodyfikowano jej zasady. To właśnie wynik tego, że bank obserwuje sytuację rynkową i poziom wydatków inwestycyjnych w gospodarstwach. Rolnik w sytuacji kłopotów może liczyć na pomoc banku. Obecna trudna sytuacja rynkowa ma wpływ na sytuację rolników, bank nie pozostawia ich bez pomocy w przypadku trudności: możliwe jest zawieszenie spłaty rat kapitałowych. Ani kredytobiorca, ani bank nie są w stanie przewidzieć sytuacji na rynku za kilkadziesiąt lat – banki traktują rolników jak partnerów, a rolnik to solidny klient banków – zapewnia przedstawiciel ING Bank Śląski SA.