Jeszcze kilka dni temu KRUS nie chciała interpretować wymogu stawianego osobom ubiegającym się o zasiłek dla opiekuna, które muszą złożyć oświadczenie, że zaprzestały prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Czy rolnik może złożyć takie oświadczenie o zaprzestaniu pracy, będąc jednocześnie posiadaczem gospodarstwa rolnego? – pytaliśmy, a KRUS odesłała po interpretację do wójtów.

Więcej: Rolnik na zasiłku opiekuńczym nie może prowadzić gospodarstwa

Teraz Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę na wyrok potwierdzający możliwość złożenia oświadczenia o zaprzestaniu pracy przez posiadacza gospodarstwa – tym razem na potrzeby emerytalno-rentowe.

Zgodnie bowiem z art. 28.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą. Natomiast w ust. 4 uznano, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa i nie prowadzi działu specjalnego.

KRUS wstrzymuje wypłatę świadczenia oraz ustala nadpłatę niezależnie pobranych świadczeń z powodu niespełniania warunków określonych w art. 28 – zauważa KRIR i publikuje wyrok, który zawiera wyraźne stwierdzenie, że domniemanie prowadzenia działalności rolniczej przez właściciela może być obalone przez wykazanie, że rolnik faktycznie nie prowadzi działalności rolniczej – a można to zrobić np. przedstawiając świadków.

„W obecnym stanie prawnym własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego pozostaje w zasadzie poza sferą stosunku ubezpieczenia społecznego rolników. Właściciele gospodarstw rolnych mogą dowodzić, że nie prowadzą działalności rolniczej” – podał sąd w uzasadnieniu wyroku, którego całość prezentujemy w załączeniu.

O problemie pisaliśmy wielokrotnie, także tu:

Dzierżawa a emerytura

Emerytura po wydzierżawieniu gospodarstwa synowi

Czy problem doczeka się prawnego uregulowania, bez konieczności udowadniania w każdym przypadku swoich racji przed sądem?