Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pozytywnie zaopiniował rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie, który do konsultacji społecznych przedstawiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ów przewiduje rozszerzenie rządowego portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności, które pozwolą na zawieranie przez rolnika umów o pomocy przy zbiorach z pomocnikiem w formie elektronicznej. System, jak czytamy w informacji opublikowanej przez KRIR, ma zapewnić również obsługę takich umów tzn. zgłoszenie pomocnika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wyrejestrowanie pomocnika z ubezpieczenia, rozliczanie składek i przekazywanie do KRUS wymaganych informacji o osobach podlegających ubezpieczeniu.

Warto wspomnieć też, że rolnik miałby zostać przy tym rozwiązaniu zwolniony z obowiązku przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem pomocnika, gdyż wszystkie dokumenty będą archiwizowane w systemie teleinformatycznym ministerstwa właściwego do spraw pracy.

„Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie zaplanowanych regulacji może stanowić znaczną pomoc dla rolników zatrudniających pomocników rolnika. Jednocześnie samorząd rolniczy zauważa, że należy przewidzieć szkolenia dla rolników przed rozpoczęciem korzystania z tego systemu” – uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych.