W projektowanym rozporządzeniu minister rolnictwa oparł wysokość czynszu na danych zgromadzonych przez ANR, a dotyczących średniej wysokości czynszu dzierżawnego wyrażonego w ekwiwalencie pszenicy za 1 ha gruntów rolnych (dt/ha) z Zasobu, uzyskanych w przetargach w latach 1998-2015, a także na opracowaniu IERiGŻ „Ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla użytków rolnych w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia”.

Podano też stawki czynszu za obiekty stawowe, plantacje wieloletnie czy grunty niebędące gruntami rolnymi. Przyjęto, że nie ustala się stawki czynszu za grunty o charakterze nieprodukcyjnym, jak nieużytki, użytki rolne klasy VI i IVz, grunty zadrzewione i zakrzewione, pod rowami, zabudowane.

Przewidziano, że w kolejnym przetargu cena wywoławcza czynszu będzie obniżana.

W ocenie skutków regulacji wyliczono, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego w nowych umowach dzierżawy wzrośnie o 1,5 dt pszenicy/ha, a powierzchnia zawieranych nowych umów dzierżawy ukształtuje się na poziomie 20 tys. ha w latach 2016-2018 oraz 15 tys. ha w latach 2019-2026, zaś średnia cena pszenicy to 69 zł/dt.

Nowa wysokość czynszu ma skutkować zwiększeniem wpływów do budżetu państwa łącznie o kwotę 16,4 mln zł, z tego w roku 2016 o 1,4 mln zł, w latach 2017-2018 po 1,9 mln zł, w  latach 2019-2026 po 1,4 mln zł.

Fundusz Rekompensacyjny zostanie zasilony kwotą 2,7 mln zł.

Tabela stawek czynszu poniżej.