Pytanie o to, czy minister podpisze rozporządzenie tak, aby młodzi rolnicy mogli skorzystać z jego dobrodziejstwa jeszcze w trwającym obecnie naborze wniosków, skierowaliśmy przed tygodniem do MRiRW. „Rolnicy bardzo się niecierpliwią. Czy rozporządzenie będzie przyjęte tak, aby można było ze stwarzanej przez nie możliwości skorzystać jeszcze w czasie trwającego naboru, tj. do 16 września?” – pytaliśmy.

I mamy odpowiedź: „ W nawiązaniu do zapytania, dotyczącego projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, że przepisy ww. projektu rozporządzenia nie zostały dotychczas uzgodnione.”

I tyle. Zatem nadal nie wiemy, czy rozporządzenie pozwoli wystąpić o premię jeszcze w trwającym naborze wniosków tym młodym, którzy nie wiedząc o zmianie warunków ubiegania się o premię w porównaniu do dotychczas obowiązujących przepisów np. złożyli wnioski o dopłaty.

Możemy się tylko domyślać, że – nie odpowiadając wprost – ministerstwo nie widzi jednak możliwości podpisania rozporządzenia i opublikowania go w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Świadczy o tym chociażby terminarz opublikowania innego wyczekiwanego przez rolników rozporządzenia, dotyczącego „Modernizacji” – to rozporządzenie już podpisane czeka na publikację, a ma ona nastąpić do 11 września.

Zatem wątpliwe, aby rozporządzenie nieuzgodnione mogło je „dogonić”.

Trwający nabór wniosków – najpierw zapowiadany do 2 września, potem przedłużony do 16 września – musi się zakończyć tego dnia, gdyż nie może trwać dłużej niż 30 dni.

Kiedy będzie ogłoszony następny i czy wyczekiwane przez wielu rozporządzenie zmieniające warunki ubiegania się o premię dla młodych  będzie podpisane – nie wiadomo.

Dodajmy, że pieniędzy w nowym PROW jest dla 30 tys. beneficjentów. Tylko w ostatnim naborze na to działanie prowadzonym według starego PROW złożono 23 tys. wniosków.

Sito musi być więc gęste – pieniędzy jest mało. Czy jednak minister zdecyduje się nieco poluźnić wymogi? Bardzo prawdopodobne, gdyż jak informuje ARiMR, w ciągu siedmiu dni trwania naboru przyjęto zaledwie 244 wnioski.