• Nowa edycja programu Czyste Powierze ruszy od 3 stycznia 2023 r. i będzie przeznaczona na wymianę starych źródeł ogrzewania i termomodernizacji domów.
  • W ramach Czyste Powietrze 2023 zostaną podwyższone progi dochodowe uprawniające się o ubieganie o wyższe kwoty dotacji sięgające nawet do 135 tys. zł 

Program Czyste Powietrze został stworzony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Dofinansowanie jest przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła (pompy ciepła, fotowoltaiki) spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W obecnym programie Czyste Powietrze 2022 dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu wynoszą do 30, tys. zł 37 tys. zł lub 69 tys. zł w zależności od dochodu (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 tys. zł lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania). 

Nowa edycja programu Czyste Powietrzy zwiększy nie tylko kwoty dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, ale też i progi dochodowe uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.

Co nowego w programie Czyste Powietrze 2023?

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska ogłosiła najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać od 3 stycznia 2023 r.

Do najważniejszych i kluczowych zmian, które wejdą od 3 stycznia 2023 r. nowe rozwiązania w programie Czyste Powietrze to:

  • podwyższenie progów dochodowych,
  • podniesienie kwoty wsparcia finansowego,
  • próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł,
  • przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 zł do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł.

Nawet 135 tys. zł z Czystego Powietrza przy najwyższym wymiarze wsparcia

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze przy maksymalnych progu wsparcia w 2023 r. Źródło: MkiŚ.
Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze przy maksymalnych progu wsparcia w 2023 r. Źródło: MkiŚ.

Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia z Programu Czyste Powietrze 2023 będą takie, że progi dochodowe wzrosną z 900 zł do 1090 zł na osobę (gospodarstwa wieloosobowe). Z kolei progi dochodowe wzrosną z 1260 zł do 1526 zł na osobę w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

Wysokość maksymalnej dotacji na wymianę pieca i termomodernizację domu wzrośnie z 79 tys. zł do 135 tys. zł,

Co więcej będzie można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed rozpoczęciem termomodernizacji domu i wymianą pieca . Środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Jakie wymagania aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację domu?

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku:

  • do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub
  • o minimum 40%.  

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

Zwiększenie progów dochodowych na dofinansowanie z Czyste Powietrze

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań. 

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.:

  • w  części 1) Programu – do 135 000 zł,
  • w części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • w części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Możliwość złożenia dwóch wniosków z programu Czyste Powietrze

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.

Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. 

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany. 

Czyste Powietrze z dotacjami na kocioł na biomasę

Inne ważne zmiany w programie to wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3. 

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową.

Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.