Przypomnijmy: w 2016 r. nie uruchomiono kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Więcej: Ziemi na kredyt csk nie kupisz

Teraz ma się to zmienić. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiera zmianę przepisów tego kredytu dotyczących.

Ograniczono do 70 tys. kwotę tego kredytu. Jak podano w uzasadnieniu, to wynik wielkiego zainteresowania rolników tymi kredytami i szczupłości środków dostępnych na ten cel. A zatem ograniczono maksymalną kwotę pomocy, aby objąć nią większą liczbę zainteresowanych.

Wprowadzono też ograniczenie dotyczące tego, kto sprzedaje kredytowaną ziemię. Otóż częściowa spłata kapitału kredytu bankowego nie będzie przysługiwać, jeśli umowa na zakup użytków rolnych będzie zawierana między osobami najbliższymi, zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, tj. z małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami.