Skonkretyzowały się warunki pomocy, jaka będzie udzielona rolnikom po klęskach. Minister rolnictwa ogłosił, że stawki pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy, gradu, huraganu i deszczu nawalnego wynoszą:

- 900  zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym  owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70%;

- 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody powstały na powierzchni co najmniej 70%.

Wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

W ramach pomocy de minimis muszą zmieścić się ci, których szkody wynoszą do 30 proc. średniej rocznej produkcji z ostatnich 3 lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Poza formułą de minimis pomoc trafi natomiast do tych, którzy odnieśli szkody powyżej 30 proc.

Pomoc ma być pomniejszona o połowę dla tych, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw. Szczegóły w obwieszczeniu ministra z załącznika.

Wnioski o pomoc można będzie składać w ARiMR od 17 do 31 października.

Natomiast od 28 września do 15 października agencja przyjmuje wnioski o pożyczkę od producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Umowy będą podpisywane dopiero po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej formy pomocy publicznej.

Szczegóły w załączniku.

Więcej: Kredyty i pożyczki dla zadłużonych wciąż niepewne

Warunki tej pomocy określiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opublikowane 13 września 2016 r.