Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja – informuje ARiMR.

Do dnia 31 maja 2016 r. można wprowadzać zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Przez kolejnych 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r., można jeszcze złożyć wniosek, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 17 maja 2016 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

I jeszcze dwa ważne przypomnienia agencji: „Wniosek i załączniki do wniosku składane przez wnioskodawcę uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska” i „Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 10 czerwca 2016 r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.”

A jak wygląda na dziś stan realizacji płatności za 2015 rok?

„Od 1 grudnia ub.r. do 14 marca 2016 r. ARiMR wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2015 rok 4,94 mld złotych. Pieniądze zostały przekazane na konta bankowe ok. 939 tys. rolników. (…) Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok złożyło wiosną ub. r. 1,35 mln rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na realizację tych dopłat wynosi 14,49 mld złotych. Dotychczas Agencja wypłaciła łącznie 7,62 mld złotych” – głosi informacja na stronie internetowej agencji.

Plany były inne. Zgodnie z ogłoszonym w drugiej połowie stycznia harmonogramem płatności bezpośrednich, taki stan wypłat miał być na koniec lutego: „Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej.”

Natomiast w marcu pieniądze miały trafić do kolejnych ok. 300 tys. rolników – i to nie byle jakie pieniądze, bo 3 mld zł. „Łącznie do końca marca 2016 r. płatności otrzyma 1 150 tys. rolników na kwotę 10,4 mld zł, co stanowi ok. 72% całkowitej koperty finansowej” - zapowiadano. Tymczasem w połowie marca udało się zrealizować zapowiedzi z lutego.

Przypomnijmy, że w związku z opóźnieniem w budowie systemu informatycznego płatności miały ruszyć dopiero w połowie lutego.

Niewielkie jest jednak zainteresowanie rolników uruchomionym kredytem w wysokości JPO:

„Do 9 marca Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR wydali 4458  <Zaświadczeń o wysokości kredytu obrotowego>" – informuje agencja.