Pytamy o terminy wypłat płatności bezpośrednich, bo nas pytają o to rolnicy.

ARiMR niecierpliwi się z powodu zniecierpliwienia brakiem płatności („Jak Pani Redaktor wiadomo od roku 2015 nabór wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo- klimatycznych oraz płatności ekologicznej jest realizowany na zasadach określonych w PROW 2014-2020. W związku z tym konieczne było przygotowanie nowego oprogramowania informatycznego, które umożliwiałoby realizację tych płatności. Wykonawca oprogramowania nie przekazał tej funkcjonalność w terminie określonym umową.”), po czym informuje:

„W związku z tym naliczanie płatności i wydawanie decyzji o przyznaniu płatności za 2015 r. w ramach działania <Rolnictwo ekologiczne> PROW 2014 -2020 rozpoczęło się od 21 marca br. natomiast naliczanie płatności i wydawanie decyzji w zakresie obsługi wniosków o przyznanie płatności z <Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego> w ramach PROW 2014 -2020 zostało uruchomione w dniu 11 kwietnia br.

W dniach 12 i 15 kwietnia 2016 planowana jest realizacja płatności w ramach działania <Rolnictwo ekologiczne> na kwotę 2 818 369,16 zł. Obecnie wnioski o przyznanie tych płatności są obsługiwane przez biura powiatowe a płatności będą sukcesywnie przekazywane na rachunki bankowe rolników. Należy podkreślić, że płatności te przyznawane są po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych kontroli, a zatem ARiMR nie może wypłacić płatności przed zakończeniem sprawdzania warunków kwalifikowalności do przyznania tych płatności.”

Na zakończenie ARiMR nie omieszkała przypomnieć:

„Uprzejmie przypominamy, że terminem, w którym ARiMR zobowiązana jest wypłacić należne środki w ramach systemu płatności bezpośrednich jest 30 czerwca 2016 roku.” – nam nie pozostaje więc nic innego niż dodać, że terminem, w którym ARiMR zobowiązana jest rozpocząć wypłatę należnych środków w ramach systemu płatności bezpośrednich był 1 grudnia 2015 roku.