Wiadomości są dwie, i tylko jedna dobra.

Dotyczy pomocy w postaci nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.

„MRiRW w odpowiedzi na pytania informuje, że Komisja Europejska uwzględniając art. 107 ust. 3 lit c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznała powyższą pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym, a zatem nie ma przeszkód w zawieraniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umów pożyczek” – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa.

Więcej o tej formie pomocy:

Pomoc dla rolników zadłużonych i producentów mleka wciąż niepewna i niejasna

Będzie kredyt i pożyczka na długi

Mniej dobra – choć spodziewana – jest odpowiedź dotycząca indywidualnego umarzania kar za nadprodukcję mleka:

„Odnośnie umorzenia kar mlecznych Departament informuje, że Komisja Europejska wszczęła formalną procedurę dochodzenia dotyczącą programu pomocy producentom mleka, w którym przewiduje się udzielanie pomocy polegającej na umorzeniu w całości albo w części opłat za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, w ramach której stwierdziła, że powyższa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym (pismo z dnia 16 września 2016 r., znak C(2016)577 final) oraz wskazała, że stosownie do przepisów art. 16 rozporządzenia Rady (UE) cała bezprawnie przyznana pomoc może zostać odzyskana od beneficjenta.”

Wnioski o pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych na dzień 31.08.2016 r.należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym można było składać do 15 października, teraz można podpisywać umowy.