Posłowie Jan Cedzyński i Cezary Olejniczak z SLD zadali dziś w Sejmie pytanie w sprawie pilnej konieczności uruchomienia w ramach PROW na lata 2014-2020 działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", a także modyfikacji zasad przyznawania pomocy rolnikom.

Pytanie skierowano do Prezesa Rady Ministrów.

Jan Cedzyński wnioskował o uruchomienie działania "Przywracanie potencjału”, tak aby pomóc też tym rolnikom, którym zniszczeniu uległy tylko same plony. Wystąpienie strat w środkach trwałych w wysokości 10 tys. poseł traktował jako blokujące pomoc – np. gradobicie nie powoduje uszkodzenia drzew, ale może doprowadzić do upadku gospodarstwo.

PROW 2014-2020 uwzględnia odtworzenie potencjału produkcyjnego, jeżeli m.in. 30 proc. potencjału rolnego uległo zniszczeniu – wyjaśniał wiceminister Kazimierz Plocke. Pomoc ma być udzielana na odtworzenie potencjału do 300 tys. zł (do 80 proc. poniesionych kosztów), przysługuje na odtworzenie uszkodzonych bądź zniszczonych składników gospodarstwa. Poszkodowani przez suszę nie mogą skorzystać z tego mechanizmu – wyjaśniał wiceminister. Wynika to właśnie z warunku w postaci konieczności odtworzenia zniszczonych składników gospodarstwa i podanego katalogu kosztów kwalifikowanych.

Na to działanie jest 414 mln euro, trwają przygotowania stosownego rozporządzenia, przewiduje się, że pod koniec tego roku działanie będzie uruchomione.

Taka odpowiedź nie wystarczyła posłowi Cezaremu Olejniczakowi. Pomoc rolnikom dotkniętym przez kataklizmy powinna być uruchomiona wcześniej, jeszcze jesienią - postulował. Czy trwają prace nad powszechnym systemem ubezpieczeń upraw i budynków inwentarskich? – pytał poseł.

Wiceminister Kazimierz Plocke uznał, że ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące możliwości uruchomienia działań PROW wynikają z uzgodnień międzyresortowych i nie wiadomo, czy będzie możliwe przyspieszenie uruchomienia działania "Przywracanie potencjału". Postaramy się ten termin skrócić – zadeklarował.

Trwają prace w MRiRW, rozważające pakietowe ubezpieczenia, to wiąże się ze zwiększonymi wydatkami na poziomie 1 mld 200 mln zł,  obecnie zaplanowano 200 mln zł, wzrost wydatków jest więc o 18 proc.

Pomoc po klęsce suszy była natomiast przedmiotem obrad Rady Ministrów i minister rolnictwa przygotuje program pomocy dla tych rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski suszy. Czekamy na ostateczne potwierdzenie działań komisji szacujących straty i ich protokoły, co pozwoli podać obszar objęty klęską suszy i przygotować potrzebne środki z jego uwzględnieniem – mówił wiceminister.