O rozpoczęciu konsultacji społecznych poinformowano we wtorek na spotkaniu poświęconym aktualizowanym planom gospodarowania wodami oraz planom zarządzania ryzykiem powodziowym.

- Wody Polskie przygotowały rozwiązania, które mają na celu przede wszystkim połączenie wszystkich aspektów w zakresie zarządzania wodą, a więc działania przeciwpowodziowego i przeciwsuszowego również w ramach całej koncepcji realizacji dróg wodnych - powiedział Gróbarczyk. Jak dodał, "wszystko to jest oparte o plany zarządzania ryzykiem powodziowym".

- Rok temu mówiliśmy o ogromnych negatywnych skutkach wynikających z tytułu suszy - kontynuował Gróbarczyk. - W tym roku sytuacja diametralnie się zmieniła; mamy duży problem jeśli chodzi o lokalne podtopienia. Rozwiązania, które są i będą przygotowywane muszą elastycznie reagować na sytuację zagrożenia, jaka następuje w naszym kraju. Z drugiej strony dziś odstąpienie od polityki suszowej byłoby ogromnym błędem, bo nie jest wykluczone, że druga część roku będzie związana z koniecznością przeciwdziałania suszy - dodał wiceminister.

Gróbarczyk poinformował także, że konsultacje społeczne w zakresie planów zarządzania ryzykiem powodziowym potrwają do 22 września br.

- Jeśli idzie o kwestie przeciwpowodziowe nasz region właściwie dotykany jest w mniejszym stopniu tymi powodziami, które są spektakularne czasami z punktu widzenia mediów - powiedział z kolei dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

Jak kontynuował, "te powodzie związane z deszczami nawalnymi zwłaszcza na obszarach górskich. Gdy fala powodziowa dochodzi do regionu Dolnej Odry, to ona jest bardzo spłaszczona, jest niewysoka, owszem wydłużona w czasie i powodująca naprawdę już nieduże skutki. Dla nas zawsze tym większym problem jest niebezpieczeństwo powodzi zatorowej" - powiedział Duklanowski.