8 spółek ma większość udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym, pozostałe to spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa.

13 spółek osiągnęło dodatnie wyniki finansowe po III kwartale 2017 r. Ministerstwo nie boi się też o 14. – podkreśla, że najwyższą wartość przychodów te spółki osiągają w IV kwartale roku.

Zadowolenie wynika również z inwestycji, podejmowanych przez spółki w celu zwiększenia wartości rynkowej nieruchomości i tym samym wzrostu wartości spółek. Spodziewane jest generowanie wyższych przychodów, a także poprawa jakości infrastruktury.

Rynki hurtowe usytuowane są w obrębie aglomeracji miejskich, co wiąże się z dużym popytem handlu detalicznego. Największym ich atutem jest bogata, całoroczna oferta warzyw i owoców, a podstawową ofertą jest żywność krajowa.

Rynki hurtowe wyłączono z zakazu handlu w niedziele, o co zabiegało ministerstwo.

Więcej: Zakaz handlu w niedzielę nie zawsze dotyczy artykułów rolnych

To w ten dzień odbywa się 35 proc. obrotów handlu na ich terenie, podobnie jak w czwartek, a na pozostałe dni przypada 30 proc. Wyłączenie z zakazu handlu w niedziele rynków hurtowych i przedsiębiorców dokonujących zakupów na terenie tych rynków umożliwi ciągłość dostaw i zaopatrzenie w poniedziałek i w dni poświąteczne w świeże towary od polskich producentów rolnych – uważa Ministerstwo Rolnictwa.

Informację ministerstwa na  ten temat przedstawił w Senacie wiceminister Zbigniew Babalski.

Jak stwierdził, więcej będzie można powiedzieć po co najmniej roku sprawowania nadzoru nad tymi spółkami. Dodał, iż w niektórych spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa istnieje problem z uzyskaniem dostępu do informacji. Zapewnił, iż ministerstwo z równą uwagą przygląda się działalności rynków hurtowych, bez względu na wielkość udziału w kapitale zakładowym.