Czy w sytuacji, gdy rolnicy mają magazyny zapełnione zbożem, którego nie mają gdzie sprzedać, a przez to nie mają środków na dalsze gospodarowanie, ba – utrzymanie rodzin, myślą (potrzebują) o stawianiu kolejnych silosów, które pomogą im przejść przez ten kryzys?

Najwyraźniej tego zdania jest resort rolnictwa, który skierował właśnie do konsultacji publicznych rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt ten przewiduje możliwość finansowego wsparcia rolników, którzy zakupią nowy silos do magazynowania zboża i nasion roślin oleistych, oraz nowe wyposażenie i urządzenia, stanowiące integralną część silosu.

Resort rolnictwa zakłada, że z dotacji skorzysta około 4 tys. rolników.

Jakie stawki i warunki?

Rozporządzenie przewiduje możliwość refundacji do 60 proc. kosztów kwalifikowanych - zakupu silosu i jego wyposażenia - w przypadku młodych rolników, oraz 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników, przy czym limit wsparcia wynosi odpowiednio 60 i 50 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się m.in. kosztów posadowienia silosu i przygotowania miejsca do jego montażu oraz zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

Niestety nie dookreślono, czy dofinansowanie będzie obejmować także magazyny płaskie i jak tu będzie "traktowane" prawo budowlane, tj. czy będą potrzebne plany, czy wystarczy samo zgłoszenie, czy będzie można postawić "kilka" mniejszych, czy trzeba jeden duży... Nie wiadomo też, póki co, czy rolnicy którzy skorzystali ze wsparcia "modernizacyjnego" z PROW też będą mogli ubiegać się o wymienione środki na budowę silosu.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie ma przysługiwać rolnikom, którzy są osobami fizycznymi, a w 2022 r. zyskały prawo do dopłat obszarowych, oraz posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem.

Dodatkowo realizacja wspieranego przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż rok od zawarcia odpowiedniej umowy, oraz nie dłużej niż do 31 października 2024 r. Dodatkowymi warunkami jest zobowiązanie się beneficjanta, że przez co najmniej pięć lat będzie utrzymywał efekty przedsięwzięcia.

Kiedy nabór wniosków?

Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na przełomie maja i czerwca 2023 r.

Projekt przewiduje, że o naborze wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformuje nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, natomiast wsparcie zostanie sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Problem w tym, że Polska wciąż nie otrzymała środków z UE na realizację KPO.