Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, we wtorek rząd przyjął projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma zapewnić jednolite funkcjonowanie systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dodano, że w projekcie przewidziano rozwiązania, które ułatwią walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Według ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie przenośnych chorób zwierząt.

Projekt przewiduje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuować zadania związane z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń. Przejmie także zadania dotyczące gromadzenia danych koniowatych oraz rozpocznie gromadzenie danych zwierząt pozostałych gatunków (tj. jeleniowatych i wielbłądowatych) oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana przepisami unijnymi.

Jak podano, nowe rozwiązania umożliwią dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienia efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilności, m.in. elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej oraz innymi systemami informatycznymi, które związane są z ochroną zdrowia zwierząt.

Dodano, że nowe przepisy przewidują rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym.

Projekt przewiduje, wprowadzenie obowiązku dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną - wyłącznie w postaci elektronicznej.