• Zgodnie z projektem tej ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 rok, ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.

  • Górna granica stawku za ceny prądy wyniesie do 699 zł za 1 MWh (lub 693 zł) zostały właścicieli gospodarstw domowych, którzy przekroczą limity zamarzające ceny prądu w 2023 r.

  • Właściciele przedsiębiorstw, w tym producenci rolni oraz właściciele małych i średnich firm zostali objęci mechanizmem maksymalnej ceny energii elektrycznej i wyniesie on do 785 zł za 1 MWh.

  • Maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych i firm oraz producentów rolnych i właścicieli małych i średnich firm ma obowiązywać do poziomu 90% zużycia energii elektrycznej tych odbiorców w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

    Jest już dostępny projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. który wprowadza maksymalne granicę stawek cen prądu jakie mogą w następnym roku wprowadzić sprzedawcy energii.

     

    Zgodnie z projektem tej ustawy ceny maksymalne mają obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r. (...)