Od 14 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Stawki pomocy w tym naborze mają wynosić od 150 – 250 zł do tony, w zależności od regionu, w którym położone jest gospodarstwo.

Jak to określono pierwotnie(!), o tę pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy sprzedali pszenicę lub kukurydzę w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Uwaga - zmiana reguł gry! 

Ale - w tak zwanym międzyczasie - rolnicy dowiedzieli się, że rząd szykuje dla nich kolejną pomoc, która też będzie obejmowała takie płody jak pszenica i kukurydza, ale też między innymi nawozy. W tym przypadku pomoc miała by być przyznawana rolnikom, którzy dopiero sprzedadzą takie towary jak pszenica czy kukurydza do skupu, a datą "startową" miałby być 15 kwietnia br.

No i powstał bałagan.

Co dostrzegł też resort rolnictwa i zaproponował zmianę reguł udzielania pomocy rolnikom.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w czwartek pojawił się projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Autorzy projektu po raz kolejny wskazali, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę ograniczony został eksport zbóż z Ukrainy tradycyjnymi kanałami, czyli przez porty na Morzu Czarnym. - Spowodowało to znaczący, nienotowany nigdy wcześniej, wzrost przewozu ukraińskich m.in. zbóż przez polską granicę. Nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż i rzepaku, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski - napisano już po raz kolejny, w kolejnym uzasadnieniu do kolejnych przepisów w tej samej sprawie.

Ale dodano - Ponadto w 2022 r. nadal utrzymywały się wysokie ceny nawozów mineralnych, co ma wpływ na wzrost kosztów produkcji roślinnej.

- Powyższe czynniki powodują, że producentom rolnym zagraża utrata płynności finansowej - podkreślono.

W omawianym projekcie zaproponowano uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy: od 15 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. sprzedali pszenicę; od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy minerale inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Nowy termin

Jak wskazano, w związku z wprowadzeniem wyżej wspomnianej pomocy proponuje się zmianę warunków udzielania pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, polegającą na określeniu nowego terminu, w którym producent rolny był zobowiązany sprzedać pszenicę lub kukurydzę zamiast 15 grudnia 2022 r. - 31 maja 2023 r. proponuje się: 1 grudnia 2022 r. - 14 kwietnia 2023 r.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał tego roku.

Worek z dopłatami

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie rząd zaproponował też rolnikom dopłaty do silosów:

a także dopłaty do świń i kwalifikatu: