Stawka dopłaty do 1 ha obsianego materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 wynosi:

- 69,40 zł dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych z materiałem siewnym gatunków zbożowych lub niektórych strączkowych

- 111 zł w przypadku roślin strączkowych

- 347 zł w przypadku ziemniaków.

Zakłada tak przesłany właśnie do konsultacji projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016.

W 2016 r. złożono 72,5 tys. wniosków o dopłaty. W przypadku zbóż wnioskowano o dopłaty do 1087000 ha, roślin strączkowych – 35 tys. ha, ziemniaków – 32,5 tys. ha.

W tegorocznym budżecie państwa na te dopłaty jest 90604 zł.

Tegoroczne stawki są więc niższe niż te z ubiegłego roku. W ubiegłym roku na dopłaty do materiału siewnego trafiło 117 mln zł. Było 78,8 tys. wniosków na 1 173 tys. ha powierzchni gruntów rolnych.

Przed 22 kwietnia 2015 roku stawki dopłat wynosiły 100 zł do zbóż, 160 zł do roślin strączkowych i 500 zł do ziemniaków. Duże zainteresowanie tymi dopłatami i braki budżetowe doprowadziły do zmiany stawek w trakcie roku. Od 22 kwietnia 2015 r. stawki dopłat to  80 zł do zbóż, 130 zł do roślin strączkowych i 400 zł do ziemniaków. Od tego roku natomiast obowiązuje zmieniany mechanizm ustalania stawek – są one podawane dopiero po zebraniu wszystkich wniosków i wynikają z możliwości budżetowych.

Więcej: Z każdym rokiem przybywa chętnych na dopłaty do nasion