Sawicki zapowiedział, że jeśli będzie potrzeba uzupełnienia protokołu komisji szacującej straty w gospodarstwach, gdzie szacunki będą odbywały się w ostatnich dniach września, rolnicy dostaną kilka dodatkowych dni na uzupełnienie dokumentów wyceniających straty.

"Oczywiście rolnicy będą mogli jeszcze w ciągu kilku dni do ARiMR w formie załącznika ten protokół dołączyć. Ale do 30 września rolnik będzie musiał złożyć wniosek w Agencji tak, żeby mógł być później rozpatrzony" - mówił Sawicki.

Wypłaty w ramach "pomocy suszowej" mają zacząć się po 10 października. Rząd przeznaczył na to 450 mln zł.

Wsparcie otrzymają rolnicy, których straty w następstwie suszy wyniosą co najmniej 30 proc. produkcji rolnej z trzech ostatnich lat. Pomoc wyniesie 800 zł na hektar dla rolników posiadających sady i krzewy owocowe oraz 400 zł na hektar dla pozostałych pod warunkiem, że ubezpieczyli oni połowę upraw. Jeżeli nie - pomoc będzie o 50 proc. niższa.

Sawicki odniósł się także do zapowiadanej przez premier Ewę Kopacz dodatkowej pomocy dla hodowców bydła. Zauważył, że jeśli nie będzie wsparcia z Unii Europejskiej, to porozmawia z premier i ministrem finansów o tym, jak znaleźć środki na ten cel w budżecie krajowym.

Minister mówił także, że ze względu na trudną sytuację rynkową Komisja Europejska chce przeznaczyć na pomoc dla rolników 500 mln euro. Podkreślił, że jeszcze nie ma podziału pomocy, ale poszczególne państwa członkowskie złożyły swoje wnioski i propozycje.

Wskazał, że na poniedziałkowym posiedzeniu rządu padały różne sugestie, dotyczące podziału kwoty unijnej pomocy. "Wszystko wskazuje na to, że gros z tych 500 mln, w mojej ocenie ok. 400 mln, będzie przeznaczone na pomoc dla sektora mleka; natomiast 100 mln - na pozostałe działania" - powiedział.

Wyjaśnił także, że Polska równolegle występuje o pomoc związaną z trudnościami rynkowymi i o dodatkową "pomoc suszową". Według niego jeszcze nie wiadomo, jak będzie ona wyglądała.

"Miejmy nadzieję, że na stałym komitecie ds. rolnictwa, który będzie obradował w piątek bądź poniedziałek Komisja zaproponuje nam, jakie przyjmuje rozwiązania" - dodał szef MRiRW.

W środę w Sejmie minister rolnictwa mówił, że straty w rolnictwie według dotychczasowych szacunków wynoszą ponad 1 mld zł. Powołując się na dane Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazał, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 r. zagrożenie suszą rolniczą występowało dla 14 kategorii upraw: roślin strączkowych, ziemniaków, krzewów owocowych, chmielu, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, buraków cukrowych, drzew owocowych i kukurydzy na ziarno.

Poinformował też, że według stanu na 8 września powołane przez wojewodów komisje oszacowały straty w 1400 gminach. Poszkodowanych jest ponad 200 tys. gospodarstw, dotkniętych suszą (według meldunków komisji) jest prawie 1,8 mln ha upraw.