Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęła się dziś rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Ze strony wnioskodawców nikt nie uzasadnił wniosku.

Poseł Dorota Niedziela (PO) opowiedziała się za przesunięciem debaty do czasu zebrania wniosków o dopłaty. Poseł Robert Telus (PiS) stwierdził jednak, że wniosek PSL to hucpa polityczna i zgłosił wniosek o jego odrzucenie.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że system ARiMR stanowił „dojną krowę” dla wielu firm. Minister Jurgiel przedstawił już swoją informację „o wielkiej akcji dezinformacji rolników” - ktoś próbował przestraszyć rolników, ale minister poinformował o kluczowym działaniu agencji, która nie może być przez firmy informatyczne stawiana pod ścianą. Teraz agencja przygotowuje własny dział IT, ok. 40 informatyków już nad tym pracuje.

- To nie jest atak, ale prośba o informację – oponowała poseł Niedziela.

Posłowie z KRiRW opowiedzieli się przeciwko przedstawieniu na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

Więcej o informacji ministra: Raz jeszcze o realizacji płatności dopłat