Senat w czwartek zaproponował osiem poprawek do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta przewiduje m.in. preferencje podatkowe dla małych producentów napojów alkoholowych, polegające na obniżce stawki akcyzy na ich wyroby o połowę w stosunku do standardowych stawek tego podatku.

Poprawki Senatu dotyczyły m.in. vacatio legis wprowadzanych zmian, miały charakter legislacyjny lub doprecyzowujący.

W piątek wnioski Izby Wyższej nie uzyskały uznania Sejmu, który - zgodnie z rekomendacją komisji finansów publicznych i opinią rządu - odrzucił je.

W ustawie, obok preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych, zapisano definicję małego producenta napojów alkoholowych. Nowela wprowadza także uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, a przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez konieczności korzystania z usług pośrednika.

Nowe przepisy nakładają także obowiązek elektronizacji wewnątrz unijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS, zamiast używanych obecnie dokumentów papierowych.

Poza tym nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach o podatku dochodowym, w tym np. definicję podmiotu hybrydowego oraz zasady jego opodatkowania. W ustawie są zawarte również zmiany w nowelizacji ustaw podatkowych, która wprowadza rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu, w tym np. dotyczące wspólnego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko z tym właśnie dzieckiem.