Ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów wprowadza opłatę od napojów słodzonych i od alkoholi o objętości nieprzekraczającej 300 ml - tzw. małpek.

W dyskusji w Senacie padły m.in. pytania o konsultacje ustawy z przedsiębiorcami.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wyjaśniał, że odbyło się kilka spotkań resortu z przedstawicielami przedsiębiorców, producentów soków i żywności. Dotyczyły one trzech obszarów - wysokości opłat za napoje słodzone, opóźnienia ich poboru, a także przeniesienia poboru opłaty na producenta. Poinformował, że obu stronom nie udało się w tych sprawach wypracować konsensusu.

Senatorowie KO zwracali też uwagę, że niektóre rodzaje alkoholi, a także napoje izotoniczne nie są objęte dodatkową opłatą.

"Izotoniki nie są wyłączone, ale są objęte opłatą zmienną. Napoje izotoniczne - ze względu na swój charakter - stanowią uzupełnienie wysiłku fizycznego, zasługują na nieobejmowanie ich opłatą stałą. Jeżeli chodzi o napoje alkoholowe, posługujemy się kryterium objętości. Dlatego małpki są opłatą objęte. W przypadku piw do 0,5 proc. alkoholu, w których na etykiecie jest wskazana zawartość cukru, to opłata (cukrowa - PAP) obowiązuje, bo chcemy ograniczać spożycie cukru. Natomiast w przypadku piw o wyższej zawartości alkoholu nie ma informacji o zawartości cukru, stąd te napoje są wyłączone z zakresu tej ustawy" - tłumaczył Cieszyński.

Kazimierz Kleina (KO) pytał, czy w związku z możliwymi problemami przedsiębiorców na skutek szerzenia się koronawirusa rząd nie rozważa przesunięcia o pół roku wejścia w życie ustawy.

Cieszyński zadeklarował, że jeżeli taka propozycja by się pojawiła, rząd byłby skłonny ją poprzeć zarówno na etapie prac w Senacie, jak i podczas prac nad poprawkami Senatu w Sejmie.

W dyskusji zgłoszono 4 poprawki, w tym tę dotyczącą przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy. Rozpatrzą je w piątek rano połączone komisje zdrowia oraz budżetu i finansów publicznych. Głosowanie ustawy ma się odbyć w piątek.

Zgodnie z ustawą o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml "małpki" wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-proc.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 lipca 2020 roku.