Polska jest zadowolona z negocjacji budżetowych UE na 2018 rok, dotyczących rolnictwa.

Jak wynika z informacji przedstawionej w Sejmie przez rząd,  podczas trwającej od lipca do grudnia 2017 r. prezydencji estońskiej zakończyły się w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok, z których Polska jest zadowolona: „Polskim sukcesem w negocjacjach było zapewnienie finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób umożliwiający ich efektywną realizację. Finansowanie to będzie zapewnione zarówno na poziomie obecnych prognoz przekazanych przez Polskę i inne państwa członkowskie, jak i na okoliczność dalszego spodziewanego przyspieszenia realizacji projektów. Ten ostatni cel udało się osiągnąć dzięki doprowadzeniu do przyjęcia specjalnej deklaracji o płatnościach, wspólnie podpisanej przez Radę UE, PE i KE. Mówi ona o tym, że w przypadku dalszego przyspieszenia realizacji projektów finansowanych z budżetu UE, w ciągu 2018 roku zostaną przyjęte zmiany finansowe na poziomie budżetu UE zapewniające spłacanie wszystkich wniosków o refundacje, jakie trafią do KE”.

W okresie prezydencji estońskiej Polska otrzymała na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) 616 644 630 euro. Wszystkie transfery do Polski wyniosły razem 3 249 544 823 euro.

Najważniejsze pozycje wśród przepływów finansowych stanowiły transfery przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych (1,86 mld EUR) i na Fundusz Spójności/ISPA (727 mln EUR), WPR zajęła więc trzecią pozycję (617 mln EUR).

Składka do unijnego budżetu wyniosła w tym czasie 1 837 288 244 euro, saldo jest więc dodatnie i wynosi 1 412 160 778 euro.

Jak wynika z tych danych, na realizację WPR Polska otrzymała z UE od 1 lipca do końca 2017 roku ok. jedną trzecią tego, co wpłaciła w tym czasie do unijnej kasy tytułem składki.