Taką zapowiedź uregulowania problemu składek zdrowotnych opłacanych przez rolników skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich minister zdrowia.

Przypomnijmy: RPO w swoim wystąpieniu przypominał o konieczności stałego uregulowania kwestii składek zdrowotnych.

Jak wynika z dołączonej poniżej odpowiedzi na to wystąpienie, obecnie obowiązujące uregulowanie przyjęte 13 stycznia 2012 r. i nowelizowane, tj. ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 będzie potraktowane jako stałe i wprowadzone do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jako uzasadnienie dla tej decyzji wskazano brak możliwości ustalania rzeczywistych dochodów rolników. Nawet jeśli zostaną one opracowane, to nieprędko wejdą w życie – zatem obecnie nie pozostaje nic innego, jak potraktowanie przyjętego uregulowania jako stałego.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, nie zamyka to możliwości zmiany przepisów „w przypadku osiągnięcia istotnego postępu w zakresie ustalania rzeczywistych dochodów rolników”.