Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w wystąpieniu do Ministerstwa Finansów, że w sytuacji, w której jeden ze współwłaścicieli solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku korzysta ze zwolnienia podatkowego, organy domagają się zapłaty całości zobowiązania również w części przypadającej na podatnika zwolnionego.

„Zdaniem Rzecznika takie stanowisko jest sprzeczne z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych” – zauważa RPO. – „Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą, solidarna odpowiedzialność współwłaścicieli za zobowiązanie podatkowe nie wyklucza skorzystania z ustawowego prawa do zwolnienia z obowiązku podatkowego. Oznacza to, że istnienie zwolnienia z podatku powinno skutkować uwzględnieniem tej okoliczności przy określaniu zobowiązania podatkowego.”

Rzecznik podkreślał, że pomijanie przez resort finansów poglądów judykatury budzi zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasady zaufania obywateli do organów podatkowych – i osiągnął cel: resort zapewnił rzecznika, że aprobuje korzystne dla podatników stanowisko obecnie prezentowane w orzecznictwie. Nie zapowiedział zmian w przepisach. Sejmowa Komisja ds. Petycji podjęła jednak temat i wydała rekomendację co do konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych uniemożliwiających obciążenie współwłaściciela nieruchomości zapłatą podatku w części dotyczącej udziału przypadającego na drugiego współwłaściciela, zwolnionego z obowiązku jego zapłaty.

Rzecznik zapowiada, że będzie monitorował stan prac w tym obszarze.