Split payment, czyli model podzielonej płatności jest obowiązkowy w przypadku sprzedaży usług i towarów z załącznika nr 15 z ustawy o VAT. Ustawa ta weszła w życie 1 listopada br. Na czym polega split payment?

Co to jest split payment?
Split payment jest to mechanizm podzielone płatności, w którym płatność nabywcy za określoną grup towarów lub usług dokonywana jest na 2 rachunki bankowe sprzedawcy lub usługodawcy.
Na przykład, rolnik przy zakupie oleju napędowego na kwotę powyżej 15 tys. zł brutto będzie musiał opłacić fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu. I tak kwota 16 tysięcy jest rozdzielona na: 13.008,13 zł (netto), które będzie musiał przelać bezpośrednio na konto sprzedawcy paliwa. Z kolei kwota VAT, czyli 2.991,87 zł musi być przekazana bezpośrednio na konto VAT-owskie (techniczne), wskazane przez tegoż sprzedawcę.
Oczywiście sprzedawca ma obowiązek podzielić kwotę 16 tys. brutto na netto oraz VAT i podać 2 konta na fakturze z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. A od jakiej kwoty i jakich towarów jest obowiązkowy split payment?


Kiedy split payment obowiązkowy?
Obowiązek wprowadzenia w rozliczeniach jest obowiązkowy od kwoty powyżej 15000 brutto wzwyż oraz tylko i wyłącznie na transakcje dotyczące produktów i usług wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. O jakich towarach i usługach mowa?

W szczególności obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy płatności za:
- węgiel i produkty węglowe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks i półkoks, węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego i brunatnego);
- paliwa (benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym);
- oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
- stal, wyroby stalowe;
- złom, odpady;
- metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź);
- folię stretch;
- usługi budowlane;
- części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
- maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria.

Oznacza to, że model podzielonej płatności jest obowiązkowy przy sprzedaży tylko wyżej wymienionej grupy produktów i usług (oraz dodatkowo tych zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), na kwotę większą niż 15 tysięcy złoty brutto przez płatników VAT.

Kogo obowiązuje split payment w rolnictwie?
Mechanizm podzielonej płatności obwiązuje sprzedawców i odbiorców, będących płatnikami VAT, czyli m.in. rolników rozliczających się na zasadach czynnego VAT-u. Mowa tu wyłącznie o transakcjach dokonywanych na rzecz innych podatników VAT (rolnik czynny VAT – rolnik czynny VAT lub rolnik czynny VAT – firma). Mechanizm ten nie jest obowiązkowo stosowany w transakcjach (rolnik czynny VAT – rolnik ryczałtowy lub osoba prywatna).


Oznacza to, że z obowiązku stosowania split payment przy sprzedaży produktów rolnych zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi. Jednak jako nabywcy towarów i usług mogą otrzymać fakturę do opłacenia z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, z podzieloną kwotą netto oraz kwotą VAT, które trzeba przelać na 2 konta bankowe.