Nagrodzeni wzięli udział w gali finałowej, zorganizowanej w Pałacu Belweder.

Odebrali wyrazy uznania od przedstawicieli najwyższych władz.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki podkreślił w swoim wystąpieniu, że już samo odważenie się na wystąpienie w konkursie - przystąpienie do niego czy bycie zgłoszonym - to sukces, bo oznacza poddanie się wymagającej ocenie. Tym większe uznanie trzeba wyrazić tym, którzy otrzymują nagrody.

- Szukanie nowych form działalności, zarabiania, jest tym na wsi, co np. jest drugim kołem w rowerze czy drugą nogą: utrzymaniem równowagi – mówił wiceminister. – Coraz bardziej następuje powiększanie gospodarstw, komasacja, zwiększanie skali produkcji w rolnictwie, żeby nadążyć za tym, co dzieje się na świecie. A mieszkańców na wsi, chciałoby się, żeby było nie mniej. Muszą więc szukać nowych źródeł dochodu, nowych możliwości. Tego typu konkursy pokazują pozytywne przykłady. Chciałbym pogratulować i podziękować tym, którzy takie nowe przykłady dają.

Minister podkreślał potrzebę propagowania na wsi przykładów pozytywnych:

- Dadzą one rzeczywisty obraz polskiej wsi. Że to nie jest tak, że czekamy tylko na środki z Unii Europejskiej, ale próbujemy tę polską wieś zmieniać polskimi rękoma, oczywiście korzystając także ze środków unijnych, przecież po to są, po to te składki do Unii płacimy i po to ponieśliśmy koszty wchodzenia do Unii, czy ponosimy koszty bycia w Unii.

Prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, mówiła, że sam konkurs jest już pierwszym laureatem:

- Dlatego że ten konkurs, jego pomysł, to jest bardzo dobre zdefiniowanie problemów istniejących na początku, przy wejściu do Unii: dywersyfikacja źródeł dochodów na polskiej wsi, mała i średnia przedsiębiorczość, modernizacja gospodarstw, aktywizacja wspólnot lokalnych, przedsiębiorczość kobiet. Przez 17 lat edukacja, wzorce. Przez 17 lat konkurs budował taką postawę i aktywność na obszarach wiejskich, która była dokładnie potrzebna zarówno przed, jak i po akcesji – bo chodziło też o umiejętność pozyskiwania środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Dyrektor CDR w Brwinowie Jacek Węsierski mówił, że konkurs ewoluuje. Od początku miał wielu uczestników i trzeba liczyć, że będzie ważny także dla kolejnych pokoleń.

- Kiedy zaczynaliśmy, głównie byli to producenci rolni i przetwórcy – mówił. – Dzisiaj mamy już do czynienia z przedsiębiorcami, którzy prowadzą np. domy opieki czy gospodarstwa opiekuńcze czy jeszcze inne formy działań społecznych, które przekładają się również na sukces finansowy. To jest bardzo znamienne.

Konkurs „Sposób na sukces” to sukces wielu partnerów, sponsorów i współpracowników – podkreślił dyrektor CDR, wyrażając nadzieję na kontynuację przedsięwzięcia.

Nagrodzono w tym roku trzy podmioty w kategorii indywidualnej, cztery – w rodzinnej, dwa – w zespołowej, pięć jako inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, były też dwa wyróżnienia.

Do wszystkich laureatów trafiły listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Ewa Nisiewicz z fundacji Teraz My.

- Dziękujemy, że zorganizowali Państwo tak wspaniały konkurs, który pozwala nam wypromować to, co na wsi jest najważniejsze - powiedziała. - Miasto rządzi się innymi regułami. Wieś rządzi się regułami natury. I to, że my tak blisko natury jesteśmy, przyczynia się do tego, że ten konkurs pozwolił się nam pojawić tutaj i pokazać nasz cały dorobek i codzienny trud.

Prezes ARiMR Dariusz Golec zachęcał do przedsiębiorczości:

- Należy się cieszyć, że mieszkańcy wsi i małych miast coraz chętniej i odważniej sięgają po środki, które za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiają na wieś i wspierają jej rozwój. Fundusze europejskie w sposób widoczny zmieniają obraz polskiej wsi. Konkurs niesie ze sobą piękne idee: aktywizację gospodarczą mieszkańców obszarów wiejskich, walkę z wykluczeniem społecznym, promuje innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich, finansowane z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programu LEADER. Realizowane projekty pokazują, że warto sięgać po środki oferowane przez ARiMR. Mam nadzieję, że Państwa inicjatywy będą impulsem dla osób, które wahają się, czy skorzystać z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

Pełna lista nagrodzonych w załączniku.