Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

- Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – poinformował Minister Klimatu.

Kto może ubiegać się o dotację z programu Moja Woda

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, czyli także i właściciel gospodarstwa rolnego, będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie może to być więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Jedynym z najważniejszych warunków uzyskania dofinansowania jest to, że inwestycja ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Oznacza to że rolnik, który uzyska taką dotację i zrealizuje inwestycje to nie będzie mógł wykorzystywać zebranej deszczówki do prowadzenia działalności rolniczej (będzie mógł wykorzystać deszczówkę np. do podlewania ogrodu).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacje z programu „Moja Woda”, każdy ubiegający się będzie mógł przeznaczyć na:

- zakup, montaż i uruchomienie instalacji przeznaczonej do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;
- przewody odprowadzające wody opadowe;
- zbiornik retencyjny (podziemny lub nadziemny),
- oczko wodne,
- instalację rozsączającą,
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” ma odciążyć kanalizację oraz zminimalizować ryzyko podtopień w trakcie nawałnic i intensywnych opadów deszczu .

Nie tylko dofinansowanie z programu "Moja Woda" 

Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad 3 innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.

Aż 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych.

Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych – w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne będą dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz będzie wkrótce informował o tym naborze wniosków.