W związku z artykułem red. Marzeny Pokory-Kalinowskiej pt. "Czy sadownicy powinni i mogli się ubezpieczyć" (farmer.pl, 19.10.2017, g. 13.40) zwracam się, na podstawie art. 31 a.1 - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) z prośbą o zamieszczenie sprostowania:

Sprostowanie

Nie jest prawdziwe stwierdzenie "Sadownicy mogli, ale nie chcieli się ubezpieczać - przekonuje wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki", które red. Marzena Pokora-Kalinowska zawarła w artykule pt. "Czy sadownicy powinni i mogli się ubezpieczyć" (farmer.pl, 19.10.2017, g. 13.14), gdyż sekretarz stanu Jacek Bogucki w swoich wypowiedziach nigdy nie mówił o tym, że sadownicy nie chcieli się ubezpieczać.