Według wstępnych danych GUS, średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt.

Dla porównania, stawka ta w I półroczu 2022 r. została oszacowana na 153,67 zł za 1 dt, natomiast rok wcześnie, czyli w II półroczu 2021 wyniosła 100,71 zł za 1 dt.

Dla przypomnienia, cena ta służy do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. Dzisiejsze dane GUS nie będą więc miłą wiadomością dla dzierżawców. Stawka za dzierżawę bowiem pozostanie wysoka.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego 

GUS podał także, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego) w II półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 117,3 (wzrost cen o 17,3 %)

Podany wskaźnik służy waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Dla porównania, wskaźnik ten w I półroczu 2022 r. w stosunku do II półrocza 2021 r. wyniósł 131,4 (wzrost cen o 31,4%).