Jak informuje na swojej stronie internetowej Polski Związek Łowiecki, wprowadzony na terenie Podlasia i Lubelszczyzny stan wyjątkowy oznacza wyłączenie możliwości polowań, w tym również odstrzału sanitarnego dzików.

PZŁ wyjaśnia: "W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1612) stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wykluczona jest możliwość prowadzenia na tym obszarze polowań. Wynika to z przepisu §2 pkt 6 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego ogranicza się prawo do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym."

Stan wyjątkowy na wspomnianych obszarach ma póki co obowiązywać do 2 października 2021r. Jak zaznacza PZŁ, objęcie broni palnej myśliwskiej oraz amunicji do niej zakazem noszenia na obszarze stanu wyjątkowego nie było konsultowane z Polskim Związkiem Łowieckim.